Heidi Løkken © 2016

Frilansjournalist Heidi Løkken

Medlem av Frilansjournalistene/Norsk Journalistlag

Medlem av Frilansjournalistene/Norsk Journalistlag

Medlem av Frilansjournalistene/Norsk Journalistlag

Medlem av Frilansjournalistene/Norsk Journalistlag

Velkommen til frilansjournalist Heidi Løkkens hjemmeside.

Jeg har jobbet som frilanser siden 2005, både for aviser, ukepresse og fagblader. Jeg jobber innenfor et allsidig spekter av temaer og fagområder, og tar også egne bilder ved behov. Jeg utarbeider de fleste av mine saker ut fra egne ideer, men gjør gjerne saker på bestilling.

Håp i lyttende øre

Gleder seg over hver dag

Vil bli frisk for Isa

Kristins kamp

OPPHAVSRETT

PRISER

PROFESJONALITET

Kjærlige kryp 

Telefon:

Epost:

906 86 388

Frilansjournalist

Heidi Løkken

Sørløkken

7288 Soknedal

For noen er hund og katt kjedelig. Kakerlakker, skorpioner og irrgrønne jungelnymfer faller mer i smak.

10 år gamle Runar er autist. Men Mozart og Tomatis-senteret i Trondheim gjør at han kanskje ikke trenger å være det for alltid.

 

UKEADRESSA

Lille Sofie er tilsynelatende som alle andre barn, men har et sjeldent syndrom. Foreldrene vet at de har mye tøft i vente. Men størst er gleden de har sammen.

 

NORSK UKEBLAD

Kristin (27) har valgt å åpent fortelle om angsten hun har opplevd helt siden hun var barn. Det kom som en overraskelse på de fleste. Nå bruker hun det hun har vært gjennom for å hjelpe andre.

 

KAMILLE

Elisabeth (34) fikk diagnosen MS - og beskjeden om at det ikke finnes noen kur. Nå har hun tatt sitt livs modigste valg. Hun vil bli frisk for datteren Isa.

 

 

KAMILLE

Alle artikler, tekst og bilder som finnes her er opphavsrettbeskyttet ifølge åndsverkslovens § 1. Bruk av tekst og bilder må derfor avtales for hvert enkelt tilfelle.

Pris og omfang avtales på forhånd. Jeg forholder meg til Norsk Journalistlags veiledende priser.

Jeg har gjennom en årrekke vært medlem av Frilansjournalistene i Norsk Journalistlag. Her har jeg også vært styremedlem.

Jevnlig kursing og oppdatering på fagområdet sikrer et profesjonelt resultat.

frilansheidi@frilansheidi.no